...

Vrijwaring

De informatie op de website www.herbalcacao.com en de mobiele app van herbal cacao (de "Service") is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Herbal Cacao aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval zal Herbal Cacao aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, of het nu gaat om een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Dienst.

Herbal Cacao behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Herbal Cacao garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

De informatie, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal op deze website, is alleen voor informatieve doeleinden. Het doel van deze website is het bevorderen van een breed begrip en kennis bij de consument van verschillende gezondheidsthema's. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of behandeling en voordat u een nieuw zorgregime onderneemt, en negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken uit vanwege iets dat u heeft lees op deze website

nl_NLNL
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.