...

Wederkerigheid

Bij Herbal Cacao koesteren we een diepe eerbied voor cacao en voelen we diepe dankbaarheid, waarbij we de heilige en goddelijke essentie van cacao als plantgeneesmiddel erkennen. Geëerd en gekoesterd door het inheemse Maya-volk, zowel in de oudheid als vandaag de dag.

Wij realiseren en erkennen dat ons werk niet mogelijk zou zijn zonder de tradities en kennis, die al duizenden jaren lang doorgegeven worden door inheemse bevolkingen.

De Maya-oudsten voorzagen een toekomst waarin cacao opnieuw zijn heilige rol als hartopenend drankje zou vervullen, waarmee een nieuw tijdperk van mondiale verbondenheid zou beginnen. Hun voorouderlijke wijsheid werd eeuwenlang onderdrukt, maar vandaag delen ze hun leringen met de wereld

Cacao heeft een diepgaande kosmische verbinding en hier bij Herbal Cacao zijn we vervuld van dankbaarheid en eer om met dit heilige medicijn te werken, waarbij we de wijsheid hooghouden die door de Maya's is doorgegeven. We staan trots naast de toegewijde kleine Maya-boerenfamilies, diep geworteld in hun erfgoed.

Deze toewijding overstijgt woorden; het is verweven in de structuur van ons bedrijf. We koesteren een symbiotische relatie waarbij iedereen betrokken is, waardoor een positieve sociale en ecologische impact ontstaat. Van de teelt van cacaobonen tot de creatie van het laatste kopje, eren we de oude Maya-tradities, koesteren we een gemeenschapsgevoel en verrijken we de wereld met de erfenis van deze heilige plant.

Herbal Cacao is in the process of becoming a fully-fledged 100% social enterprise, leaving a positive imprint at every stage of the supply chain, ensuring it resonates with every sip of our cacao, making it truly exceptional

Ondersteuning van inheemse Mayastammen

De oude Maya's weten allang dat een sterke gemeenschapsbasis de beste duurzame manier is om de inheemse levensstijl te beschermen en de cacao-opbrengst het hele jaar door hoog te houden.

Om ervoor te zorgen dat we ons steentje kunnen bijdragen en direct terug kunnen geven aan de handen waar het vandaan komt, kopen we deze speciale bonen van de inheemse Maya-families buiten Fair Trade. Dat betekent dat we voor deze speciale bonen meer dan de marktprijs betalen! Door dit te doen eren we hun harde werk en stellen we hen in staat direct weer te investeren in hun gemeenschap, zodat ze hun inheemse manier van leven kunnen behouden. Door dit soort prijsstructuuren in te voeren, kunnen we gemiddeld twee tot drie keer de fairtrade-standaardprijs per kilo betalen. Op deze manier wordt het geld terug gefilterd naar de bron.

Het creëren van een positieve sociale en ecologische impact is niet alleen een waarde...het is ons leidend principe!

Elk jaar bezoeken we persoonlijk de Maya familieboeren en doneer een deel van onze winst aan een gemeenschap die extra financiële steun nodig heeft om hun inheemse levensstijl in stand te houden

COLLABORATING WITH A SOCIAL WORKING COMPANY

We selecteren onze ingrediënten zorgvuldig en zorgen ervoor dat elke aankoop die we doen een spoor van positiviteit achterlaat. Onze toewijding strekt zich uit tot de hele toeleveringsketen, met als hoogtepunt de betrokkenheid van een maatschappelijk verantwoorde onderneming in Nederland die de finishing touch toevoegt aan onze producten.

Ons gemeenschapsprogramma gaat zelfs nog verder, want we willen graag iets teruggeven. Binnen onze Cacao Circles bieden we ondersteuning aan facilitators, genezers, coaches, leraren etc. die allemaal hartstochtelijk de liefde voor Herbal Cacao delen. Een plek waar de Herbal Cacao gemeenschap samen kan komen om elkaar te ondersteunen, versterken, unieke gaven kan delen en meer liefde en licht in de wereld kan brengen.

Wij geloven in het creëren van een rimpeleffect van positieve verandering en we zullen persoonlijk winst doneren gemaakt van onze community Cacao Circle energie uitwisselt terug naar de bron en actief bijdraagt aan educatieve programma's die biologische en duurzame cacaoboerderij productiviteit, bescherming van hun land, tradities & cultuur en behoud te bevorderen.

TERUGGEVEN

Wij van Herbal Cacao geloven in meer dan alleen winst. Wij geloven in de kracht van teruggeven en het versterken van de gemeenschappen die onze reis inspireren. Daarom willen we niet alleen uitzonderlijke producten maken, maar ook een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Onze toewijding aan eerlijkheid gaat verder dan de standaard Fairtrade praktijken. We begrijpen dat we beter kunnen en we hebben concrete stappen genomen om ervoor te zorgen dat we dat ook doen. In onze prijsstructuur gaan we verder dan dat en staan we het volgende toe meer dan alleen de standaard marktprijs om terug te stromen naar de bron.Dit betekent dat we gemiddeld 125% meer betalen dan de West-Afrikaanse grondstofprijs voor de cacao die we inkopen.

Maar daar houdt het niet op. Wij geloven in het creëren van een rimpeleffect van positieve verandering. Wanneer we de Maya-gemeenschappen bezoeken we hebben persoonlijk een deel van onze winst gedoneerd en actief bij te dragen aan educatieve programma's die de productiviteit van biologische en duurzame cacaoboerderijen en de bescherming van hun land, tradities en cultuur bevorderen.

Deze bezoeken stellen ons in staat contact te maken met de inheemse boeren van de Maya-familie. Die elkaar en hun gemeenschapsgerichte initiatieven consequent ondersteunen om de eeuwenoude biologische cacaoteeltpraktijken in stand te houden, waarbij alle betrokkenen samenwerken om de wereld te voorzien van hun hoogwaardige producten en gearomatiseerde cacao. Dat wil zeggen...als deze van biologische en ceremoniële kwaliteit is. Op deze manier ronden we de cirkel van het versterken van gemeenschappen in onze hele toeleveringsketen.

Door voor onze producten te kiezen geniet je niet alleen van ceremoniële cacao van hoge kwaliteit; je draagt ook bij aan een keten van positieve verandering die gemeenschappen sterker maakt, tradities in stand houdt en duurzaamheid bevordert. Samen kunnen we het beter doen dan het standaard Fairtrade-model, en samen maken we een betekenisvol verschil in de levens van de Maya-gemeenschappen die we koesteren.

Bedankt dat je deel uitmaakt van deze reis met ons.

Mijnheer Toc
nl_NLNL
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.